PROCEDURY REKLAMACJI

Procedury przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

Poniższe regulacje mają charakter porządkujący wszelkie procedury przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientowskich.

Procedury te są obowiązkowe zarówno dla Sprzedającego jak i Kupującego chyba, że umowa handlowa przewiduje inaczej.

 


I. Podział kosztów transportu w procesie reklamacyjnym

Kupujący (sklep) przesyła reklamacje do Sprzedającego (firm grupy DIVISION B-2) na swój koszt, po czym Sprzedający odsyła te reklamacje do Kupującego na swój koszt.

Sprzedający nie akceptuje reklamacji przysyłanych za pobraniem czy na koszt Sprzedającego.


II. Reklamacje klientowskie (posprzedażne)

Bezwzględnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji klientowskiej na sprzęt i odzież dystrybuowaną przez nasze firmy jest załączenie do reklamowanego towaru prawidłowo wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego podpisanego przez klienta.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

  • datę i miejsce wystawienia zgłoszenia
  • numer dowodu zakupu (paragonu, faktury) wraz z datą zakupu
  • symbol i specyfikację reklamowanego towaru (rozmiar, kolor)
  • dokładny opis produktu, jego wygląd i uszkodzenia w momencie zgłaszania reklamacji
  • opis okoliczności powstania wady - usterki będącej powodem reklamacji
  • datę stwierdzenia wady
  • czas rozpatrzenia reklamacji i oczekiwania klienta co do formy jej rozpatrzenia
  • podpis klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamacja klientowska nie zostanie rozpatrzona również w przypadku niezgodności przesłanego towaru z symbolem i oznaczeniem kodowym wpisanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.


III. Reklamacje klientowskie „specjalnej troski”, wielkogabarytowe (np. worki bokserskie) i inne niestandardowe, których rozpoznanie na miejscu nie jest możliwe lub wymaga konsultacji Sprzedającego

W przypadkach przedstawionych w powyższym ustępie wymaga się przesłania niezwłocznie (tj. w dniu zgłoszenia reklamacji klientowskiej przez klienta) informacji pocztą e-mail do Sprzedającego wraz ze zdjęciem uszkodzenia reklamowanego towaru w celu konsultacji z naszym pracownikiem działu reklamacji.

UWAGA - W przypadku, gdy od momentu przyjęcia przez sklep zgłoszenia reklamacyjnego do momentu jego faktycznego dostarczenia do naszej firmy minie więcej niż 3 dni, zastrzegamy sobie prawo przedłużenia czasu rozpatrzenia takiej reklamacji do 21 dni roboczych licząc od daty jej wysłania.IV. Reklamacje przedsprzedażne  (wady, braki, nadwyżki i zamiany asortymentu stwierdzone po dostawie)

W razie stwierdzenia wad, braków, nadwyżek lub zamian asortymentowych w dostarczonym towarze, Kupującemu przysługuje prawo skierowania do Sprzedającego pisemnej reklamacji, jednak nie później niż:

  • w ciągu 2 dni od otrzymania towaru, jeśli towar jest niezgodny z zamówieniem
  • w ciągu 3 dni od otrzymania towaru, jeśli towar posiada wady widoczne, możliwe do dostrzeżenia na podstawie zewnętrznych oględzin


Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, w której wady towaru powstały z winy Kupującego, który przechowywał go w sposób nieodpowiedni.

UWAGA - Niedochowanie przez Kupującego terminów zgłaszania reklamacji określonych powyżej powoduje utratę prawa dochodzenia roszczeń z tytułu tych reklamacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl