REGULAMIN

REGULAMIN serwisu B2B - Platformy Hurtowej grupy firm DIVISION B-2 – Wholesale Order Platform „WOP”

I. Postanowienia ogólne

 1. Platforma hurtowa grupy "DIVISION B-2” służy wyłącznie do realizacji zamówień hurtowych klientów krajowych.
 2. Na platformie hurtowej „WOP” znajdują się produkty marek należących do grupy "DIVISION B-2" - firmy "DIVISION B-2 Sp. z o.o. Sp.k.” i firmy "DIVISION B-2 Sp. z o.o."
 3. Na platformie hurtowej „WOP” podane są ceny hurtowe* NETTO zakupu dla danego produktu . Do zamówień hurtowych nalicza się należny podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Podane ceny hurtowe*  na Platformie Hurtowej  dotyczą wyłącznie  klientów składających zamówienia "pre-order" na poszczególne sezony handlowe przy jednoczesnym
  zamówieniu jednostkowym o wartości  minimum 3500 zł netto.

  Zamówienia "pre-order" należy składać na aktualnych drukach zamówieniowych wysyłanych na zapytanie:
  a/  sezon JZ - do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego [dostawy od 15 sierpnia do 31 października, sezon handlowy liczony od 15.08-31.12 danego roku];
  b/ na sezon WL - do 30 października roku poprzedzającego sezon [dostawy od 10.01-31.07 następnego roku];

 5. Minimum zamówienia* na PH 1500 zł netto.

  * Dla zamówień klientów bez złożenia "pre-order" oraz w kwotach niższych od 3500 zł netto stosujemy rabaty od cen katalogowych:

  1500-3500 zł netto : cena katalogowa -20%;
  > 3500 zł netto  cena katalogowa -25%;

 6. Transport w cenie zakupu od kwoty zamówienia 3500 zł netto, poniżej tej kwoty stawki dostawy kształtują się następująco* :

  zam. 0 - 500 zł netto  :       dostawa 17 zł netto
  zam. 500 - 1000 zł netto :   dostawa 35 zł netto
  zam. 1000 - 2000 zł netto : dostawa 55 zł netto
  zam. 2000 - 3500 zł netto : dostawa 80 zł netto

  * za wyjątkiem worków bokserskich i towarów wielkogabarytowych (powyżej wym. standardowego kartonu 60x40x40 cm i wadze do 20 kg).
  Towary należące do tej grupy wyceniane są odrębnie.
 7. Grupa "DIVISION B-2" zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w warunkach prowadzenia sprzedaży na platformie hurtowej oraz zmian cen.

 8. Produkty pokazane na zdjęciach, mogą nieznacznie różnić się wizualnie od tych oferowanych fizycznie przez firmy grupy "DIVISION B-2".

  


II. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie hurtowe może być złożone na platformie „WOP” lub poprzez e-mail z załączonymi drukami zamówieniowymi - do wszystkich typów zamówień hurtowych stosuje się niniejszy regulamin.
 2. Poszczególne grupy produktów dostępne są pod zakładkami znajdującymi się po lewej stronie ekranu lub w listach produktów dostępnych na poszczególnych stronach.
 3. Wybór określonej grupy produktów oraz następnie oznaczonego produktu spowoduje umieszczenie tego produktu w koszyku kupującego.
 4. Po zakończeniu wyboru produktów i po wybraniu funkcji "Do kasy" należy wybrać formę płatności.
 5. Zakończenie zakupu następuje przez wybór opcji "Potwierdzenie zamówienia".
 6. Pierwszy zakup na naszej platformie hurtowej musi być poprzedzony prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego i akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. Kolejne zakupy mogą być dokonywane przy użyciu hasła logowania ustanowionego przez kupującego przy pierwszym zakupie.
 7. Wysyłki zamówień są realizowane maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem dotrzymania warunków płatności przez Zamawiającego. Dla opcji „przelew bankowy” Zamawiający zobowiązany jest dokonać przedpłaty przelewem bankowym na wskazany rachunek firmy z grupy „DIVISION B-2” na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury Proforma niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Faktura Proforma wysyłana jest do Zamawiającego mailem lub faksem.
 8. Zakupione produkty zostaną przesłane do kupującego pocztą kurierską lub innym profesjonalnym środkiem transportu. Koszty związane z przesyłką zamówień o wartości poniżej 1.500 zł netto ponosi kupujący. Powyżej tej kwoty, transport na terenie Polski jest darmowy.
 9. Każdy produkt, który w opisie będzie posiadał dodatkową informację hurtową (np. minimalne ilości, wymagany rozkład rozmiarów itd.), musi być zamówiony zgodnie z tą informacją. Zamówienia produktów o parametrach innych, niż wymagane przez "DIVISION B-2", nie będą realizowane. W przypadku nieścisłości parametrów zamówienia z informacją hurtową, "DIVISION B-2" będzie kontaktować się z klientem celem doprecyzowania składu zamówienia.
 10. Każda rejestracja klienta będzie najpierw weryfikowana przez "DIVISION B-2" i po akceptacji potwierdzana. Do momentu potwierdzenia rejestracji przez "DIVISION B-2", ceny produktów nie będą widoczne.
 11. Dostęp do platformy hurtowej dla nowych klientów jest możliwy wyłącznie po uprzednim przesłaniu przez nich do naszej firmy kopii ich firmowych dokumentów rejestrowych oraz wszelkich innych informacji o prowadzonej przez nich działalności, lokalizacji sklepu i gwarancjach kapitałowych . Osiągnięcie lub próba osiągnięcia dostępu do platformy hurtowej bez zgody "DIVISION B-2" będą traktowane jako naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

  


III. Płatności

 1. Na platformie hurtowej „WOP” można dokonywać zapłaty za pobraniem kurierskim, poprzez przelew bankowy oraz gotówką (przy odbiorze osobistym).
 2. Indywidualne warunki handlowe oraz płatności, tj. terminy, faktoring, są ustalane wcześniej i w przypadku ich przyznania konkretnemu klientowi, należy wybrać opcję zapłaty przez przelew bankowy, a następnie umieścić informację o warunkach finansowych w komentarzu do zamówienia.

  


IV. Procedury wysyłek zamówień realizowanych poprzez platformę hurtową „WOP” i reklamacji
 

 1. Procedury powyższe, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu, znajdują się na oddzielnych sub-stronach informacyjnych platfromy hurtowej "WOP". V. Dane rejestracyjne, dane osobowe, dane firmowe

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny zobowiązany jest podać swoje aktualne dane osobowe i firmowe zgodne z firmowymi dokumentami rejestrowymi.
 2. Podanie przez kupującego danych osobowych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji sprzedaży oraz uczestnictwa w zupełnie bezpłatnym newsletterze.
 3. Kupujący podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych, stosownie do ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.
 4. Podane przez kupującego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie na potrzeby "DIVISION B-2".
 5. Administratorem danych osobowych jest "DIVISION B-2 Sp. z o.o. Sp.k.".
 6. Każdy zarejestrowany kupujący ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 7. Kupujący ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane niezgodnością danych z aktualnym stanem faktycznym.
 8. Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych , znane powszechnie jako RODO] , jako Administrator Państwa danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby je bezwzględnie chronić.
  Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności.

   Szczegółowe warunki korzystania z naszych serwisów DIVSION B-2 i informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod następującymi adresami :
  http://division-b2.com.pl/polityka-prywatnosci/

  http://division-b2.com.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych/

 

 

VI. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną DIVISION B-2 informuje, iż warunki techniczne dla korzystania z serwisu B2B - platformy hurtowej grupy firm DIVISION B-2  [WOP] działającym pod adresem : www.Division-B2.com   są następujące: komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.

2. Dostęp do treści zamieszczanych przez DIVISION B-2 w serwisie WOP : www.Division-B2.com  jest dobrowolny, nieodpłatny lecz wymaga rejestracji. Osoby korzystające ze sklepu mają dostęp do prezentowanej w jego ramach oferty sprzedaży produktów dystrybuowanych przez DIVISION B-2.

3. Niniejszy regulamin udostępniany jest na stronach serwisu WOP : www.Division-B2.com  w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.

4. Osoba korzystająca z serwisu WOP : www.Division-B2.com jest obowiązana do przestrzegania postanowień regulaminu, nie ma prawa dostarczania do serwisu WOP : www.Division-B2.com  informacji o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami. Serwisu WOP : www.Division-B2.com przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez osobę korzystającą z serwisu, bez jakiejkolwiek ingerencji w jego treść. Działania osoby korzystającej z serwisu WOP : www.Division-B2.com  mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w serwisie lub, które mogłyby mieć wpływ na innych jego użytkowników, są zabronione.

5. Usługa "Newsletter" świadczona jest przez DIVISION B-2 na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przedmiotem usługi „Newsletter" jest: wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez DIVISION B-2, na adres zarejestrowanego klienta, w sposób cykliczny i dopuszczony prawem informacji w formie listu elektronicznego (e-mail). Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

6. Usługa "Newsletter" ma charakter bezpłatny i jest dostępna dla każdego klienta serwisu WOP : www.Division-B2.com  pod warunkiem zarejestrowania jego adresu e-mail. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi "Newsletter" poprzez wysłanie do DIVISION B-2 żądania usunięcia go z bazy adresatów tejże usługi. W przypadku wysłania takiego żądania DIVISION B-2 bezzwłocznie przystąpi do usunięcia z bazy danych adresatów "Newslettera" adresu e-mail klienta, który wysłał stosowne żądanie

7. "Newsletter" może zawierać m.in. materiały marketingowe i reklamowe, jak i inne informacje, które mogą stanowić informację handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik poprzez podanie swojego adresu e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie takiej informacji handlowej. Poprzez informacje handlowe DIVISION B-2 rozumie przede wszystkim informacje odnoszące się bezpośrednio do DIVISION B-2, oferowanych przez DIVISION B-2 produktów (np. nowości, promocji, ofert specjalnych), listów o charakterze niekomercyjnym (np. życzenia), jak również inne informacje o charakterze komercyjnym dotyczące działalności DIVISION B-2 bądź podmiotów będących partnerami DIVISION B-2.

8. DIVISION B-2 ma prawo do czasowego wyłączania usługi „Newsletter”, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), jak również do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach usługi „Newsletter”, po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.

9. Nadto DIVISION B-2 ma prawo usunięcia z bazy adresowej adresu e-mail zarejestrowanego klienta, który naruszył niniejszy regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych klientów.

 


VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl